Xã hội

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND thị xã Từ Sơn

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh vừa quyết định kỷ luật khiển trách đối với ông Dương Văn Ban, Ủy viên Ban thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Từ Sơn vì thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý.