Nhiệm kỳ mới bộn bề thách thức của ông Obama Châu Mỹ

Nhiệm kỳ mới bộn bề thách thức của ông Obama

Ông Obama nhậm chức nhiệm kỳ hai không còn hừng hực khí thế như một hiện tượng lạ của năm 2009 mà trước mắt là cả một quãng đường dài 4 năm đầy thách thức, nhất là về kinh tế và chính trị nội bộ.

Kinh tế Mỹ năm 2012 vẫn diễn biến phức tạp do những tác động nặng nề của cuộc đại suy thoái 2007-2009. Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý 1/2012 đạt 2,0%, quý Hai đạt 1,3%, quý Ba vọt lên 3,1% và dự báo chỉ đạt 1,2% trong quý cuối cùng của năm...