Nga-Mỹ kết thúc vòng hai đàm phán về START Thế giới

Nga-Mỹ kết thúc vòng hai đàm phán về START

Sau 3 ngày (từ ngày 1-3/6) đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ), Nga và Mỹ đã kết thúc vòng hai cuộc đàm phán chính thức về văn kiện mới thay thế Hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược giai đoạn I (START-I).