FrieslandCampina Hồng Kông được nhận Giải thưởng “HKQAA CSR Advocate Mark” ba năm liên tiếp Thông cáo báo chí

FrieslandCampina Hồng Kông được nhận Giải thưởng “HKQAA CSR Advocate Mark” ba năm liên tiếp

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – Ngày 17 tháng 4 năm 2019 – FrieslandCampina (Hong Kong) Limited (FCHK), công ty con của Royal FrieslandCampina đã có vinh dự được Cơ quan Đảm bảo chất lượng Hồng Kông (Hong Kong Quality Assurance Agency – HKQAA) trao tặng Chứng chỉ “HKQAA CSR Advocate Mark” trong 3 […]