TP.HCM: Ngăn chặn nạn mãi dâm "di động" Xã hội

TP.HCM: Ngăn chặn nạn mãi dâm "di động"

Ông Lê Văn Quý - Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, do bị các cơ quan chức năng mở các đợt truy quét nên hoạt động mãi dâm trên địa bàn thành phố mang tính chất "di động," các đối tượng dạt từ địa bàn này qua địa bàn khác.