"Tái cơ cấu nông nghiệp là phải dựa vào người dân” Kinh tế

"Tái cơ cấu nông nghiệp là phải dựa vào người dân”

Tái cơ cấu đã đưa ngành nông nghiệp lên một tầm cao mới, nước ta đã đảm bảo được vấn đề an ninh lương thực, phát triển theo chiều rộng thông qua tăng vụ, tăng diện tích và sản lượng; tái cơ cấu hiện nay gắn với an ninh lương thực nhưng đã có bệ đỡ để “rảnh tay” tập trung theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, tăng lợi nhuận và phát triển bền vững.

Đó là nhận định của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát tại Hội nghị tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững vừa diễn ra ngày hôm qua (27/9) tại Hà Nội.