[Infographics] Hà Nội thực hiện tốt an sinh xã hội Xã hội

InfographicHà Nội thực hiện tốt an sinh xã hội

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục... của Thủ đô đều có bước chuyển ấn tượng, đặc biệt, công tác giảm nghèo, an sinh xã hội là một trong những thành tựu nổi bật.