Những biến động khó lường trong thế giới Arập Kinh tế

Những biến động khó lường trong thế giới Arập

Chính sách cải cách của chính phủ dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak đã giúp nền kinh tế Ai Cập tăng trưởng vượt bậc, đạt khoảng 7%/năm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự bùng nổ dân số khiến cho tốc độ phát triển kinh tế không tạo đủ công ăn việc làm cho giới trẻ.

Theo thống kê, gần 65% dân số Ai Cập chưa đến 30 tuổi, nhưng tỷ lệ thất nghiệp trong số này chiếm tới 25%. Gần một nửa số dân Ai Cập sống ở các thành phố, nơi khoảng cách giàu nghèo dễ nhận thấy hơn so với các vùng nông thôn.