Moody's dự báo triển vọng kinh tế thế giới 2010 Kinh tế

Moody's dự báo triển vọng kinh tế thế giới 2010

Cơ quan xếp hạng quốc tế Moody's dự báo kinh tế thế giới sẽ phục hồi nhẹ, nhưng có nguy cơ lại rơi vào suy thoái trong năm 2010.

Theo Moody's, phục hồi nhẹ là kịch bản kinh tế vĩ mô có khả năng xảy ra nhất. Nói cách khác, kinh tế thế giới sẽ không "bật dậy" mạnh trong năm 2010 và 2011, nhưng sẽ trở lại chiều hướng tăng trưởng trong bối cảnh thất nghiệp và thâm hụt ngân sách dai dẳng.