Nhiều học giả từng đoạt Giải thưởng Tang đánh giá về các thách thức mới đối với phát triển bền vững Thông cáo báo chí

Nhiều học giả từng đoạt Giải thưởng Tang đánh giá về các thách thức mới đối với phát triển bền vững

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 11 tháng 9 năm 2020 – Để khám phá các vấn đề phức tạp chịu tác động của đại dịch COVID-19, bao gồm phát triển bền vững, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Quỹ Giải thưởng Tang và Đại học Quốc gia Tsing […]