Chuẩn bị "quân bài" cho các giải khu vực Thể thao

Chuẩn bị "quân bài" cho các giải khu vực

Là nước đăng cai tổ chức Đại hội thể thao châu Á trong nhà (Asian Indoor Games III) sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, đầu tháng 11/2009, Việt Nam đang lên chương trình cho các cuộc thử lửa đối với những "quân bài" chủ chốt dự kiến sẽ mang lại "Vàng" cho thể thao nước nhà.