Ackenting Group tích cực thực hiện chuyển đổi số hóa dữ liệu của mình sau đại dịch COVID-19 Thông cáo báo chí

Ackenting Group tích cực thực hiện chuyển đổi số hóa dữ liệu của mình sau đại dịch COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ackenting Group đã công bố kế hoạch số hóa dữ liệu kế toán của mình sau đại dịch COVID-19. Điều này có nghĩa là, công ty có quyền truy cập vào nguồn dữ liệu để nhân viên thực hiện công việc của họ mà không cần phải xem các tài liệu vật […]