NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19 Thông cáo báo chí

NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Trong thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19, các kỹ năng thích ứng được chủ lao động ở Singapore đánh giá là quan trọng nhất, đứng đầu danh sách các năng lực mà lực lượng lao động cần có để sống sót sau tác động […]
Arkphire mua lại Generic Technologies để mở rộng hoạt động ở châu Á – Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Arkphire mua lại Generic Technologies để mở rộng hoạt động ở châu Á – Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 27 tháng 4 năm 2020 – Arkphire – công ty công nghệ thông tin có trụ sở chính ở Ireland – vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận mua lại Generic Technologies, một công ty cung cấp dịch vụ và giải pháp công nghệ thông tin hàng đầu của Singapore. […]