[Photo] Huế: Làng hương Thủy Xuân rộn ràng mùa Tết Văn hóa

Huế: Làng hương Thủy Xuân rộn ràng mùa Tết

Ngoài việc phục vụ tín ngưỡng, những năm trở lại đây, người dân làng hương Thủy Xuân còn phát triển loại hình du lịch truyền thống kết hợp trải nghiệm nhằm quảng bá làng nghề và cách làm hương.