Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2009 Văn hóa

Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2009

Ngày 18/4, tại Làng Văn hóa du lịch các dân tộc Việt Nam, Sơn Tây, Hà Nội, 1.000 nghệ sỹ, nghệ nhân, diễn viên văn hóa nghệ thuật, vận động viên thể thao dân tộc, cán bộ bảo tàng của 29 tỉnh thành phố trong cả nước đã tham dự "Ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam" năm 2009.
Văn hóa

Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam

Theo kế hoạch, đến năm 2010, khu các làng dân tộc Việt Nam với 34 trong số 54 ngôi làng của khu du lịch Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ hoàn thành đúng vào dịp đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long-Hà Nội.