Etiqa Insurance đưa ra gói bảo hiểm GIGANTIQ qua ứng dụng di động có nhiều điều khoản hấp dẫn Thông cáo báo chí

Etiqa Insurance đưa ra gói bảo hiểm GIGANTIQ qua ứng dụng di động có nhiều điều khoản hấp dẫn

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 15 tháng 12 năm 2020 – Với tầm nhìn thay đổi mô hình bảo hiểm và định hình lại trải nghiệm của khách hàng, Công ty Bảo hiểm Etiqa Insurance vừa ra mắt GIGANTIQ – gói tiết kiệm bảo hiểm tất cả trong một (all-in -one) với tùy chọn điều khoản riêng. Khác với các […]