Etiqa ra mắt sản phẩm mới với lãi suất 2,1%/năm giúp khách hàng đối phó với đại dịch COVID -19 Thông cáo báo chí

Etiqa ra mắt sản phẩm mới với lãi suất 2,1%/năm giúp khách hàng đối phó với đại dịch COVID -19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 13 tháng 4 năm 2020 – Công ty Bảo hiểm Etiqa Insurance Singapore vừa ra mắt sản phẩm ngắn hạn mới, với lợi nhuận đáo hạn được bảo đảm là 2,10%/năm để giúp khách hàng bảo vệ và tăng tiền kiếm được trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang hoành hành […]