Tạo lực "hút" doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn Kinh doanh

Tạo lực "hút" doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn

Đang có khá nhiều chính sách ưu đãi nhằm thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, doanh nghiệp, do những ưu đãi này chưa đủ sức hấp dẫn, nên hiệu quả thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn "khiêm tốn".

Để cải thiện tình hình trên, Bộ Kế hoạch-Đầu tư đang chủ trì soạn thảo Đề án "Chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn". Đề án này đang được lấy ý kiến rộng rãi các bộ, ngành, doanh nghiệp... với hy vọng sớm tạo ra lực hút đủ mạnh kéo doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.