Công ty NEFIN lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất Hồng Kông tại Disneyland Resort Thông cáo báo chí

Công ty NEFIN lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất Hồng Kông tại Disneyland Resort

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngày 15 tháng 1 năm 2020 – Cuối tháng 12/2019, Disneyland Resort Hồng Kông đã chọn Công ty NEFIN Solar Asset Limited, công ty thành viên của Tập đoàn NEFIN, lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời lớn nhất của thành phố. Sau khi hoàn thành giai […]