Teledyne e2v nâng cấp phòng sạch lắp ráp và thử nghiệm các thiết bị bán dẫn tại Grenoble (Pháp) Thông cáo báo chí

Teledyne e2v nâng cấp phòng sạch lắp ráp và thử nghiệm các thiết bị bán dẫn tại Grenoble (Pháp)

Grenoble, Pháp – Media OutReach – Ngày 10 tháng 5 năm 2021 – Vào ngày 4 tháng 5 vừa qua, việc động thổ để khởi động dự án nâng cấp phòng sạch và lắp ráp chất bán dẫn tại nhà máy gần Grenoble, Pháp đã được thực hiện. Dự án này được đặt tên là “GECkO”, viết […]