Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2022 sẽ được tổ chức trong 28 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tại Cao Hùng Thông cáo báo chí

Lễ hội đèn lồng Đài Loan năm 2022 sẽ được tổ chức trong 28 ngày bắt đầu từ ngày 1 tháng 2 tại Cao Hùng

CAO HÙNG (KAOHSIUNG), ĐÀI LOAN – Media OutReach – Đường phố và bầu trời đêm của Cao Hùng sẽ được tắm trong ánh sáng khi thành phố tổ chức Lễ hội đèn lồng Đài Loan măn 2022, với sự kiện năm nay dựa trên cả truyền thống và sự đổi mới hiện đại để mê […]