Thứ Năm, Tháng Giêng 17/01/2019

Lễ hội Băng đăng Cáp Nhĩ Tân