[Mega Story] Lễ hội Halloween - Đêm kinh hãi thú vị Văn hóa

Lễ hội Halloween - Đêm kinh hãi thú vị

Lễ hội Halloween bắt nguồn từ ngày lễ “The Celtic Festival of Samhain” của dân tộc Celts sống cách đây khoảng 2.000 năm ở phần đất nay thuộc lãnh thổ nước Anh và phía Bắc nước Pháp.