Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan sẽ kéo dài đến ngày 30/8/2020 tại Taitung (Đài Loan) Thông cáo báo chí

Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan sẽ kéo dài đến ngày 30/8/2020 tại Taitung (Đài Loan)

TAITUNG, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 24 tháng 7 năm 2020 – Cùng với sự ứng phó thành công của Đài Loan đối với đại dịch CODID-19, cũng như các biện pháp dự phòng tích cực của Chính quyền huyện Taitung, Lễ hội khinh khí cầu quốc tế Đài Loan năm 2020 (Taiwan International Balloon […]