SUNeVision giành chiến thắng kép tại Lễ kỷ niệm ngành Trung tâm dữ liệu Internet (IDC)Trung Quốc Thông cáo báo chí

SUNeVision giành chiến thắng kép tại Lễ kỷ niệm ngành Trung tâm dữ liệu Internet (IDC)Trung Quốc

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – SUNeVision Holdings Ltd. (‘SUNeVision’, có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1686) – doanh nghiệp cung cấp trung tâm dữ liệu và trung tâm kết nối số một tại Hồng Kông, đã giành chiến thắng kép tại Lễ kỷ […]