6 tháng đầu năm nay, New Times Energy đạt lợi nhuận sau thuế ước tính từ 200 triệu HKD đến 220 triệu HKD Thông cáo báo chí

6 tháng đầu năm nay, New Times Energy đạt lợi nhuận sau thuế ước tính từ 200 triệu HKD đến 220 triệu HKD

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach –  New Times Energy Corporation Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 0166) vừa thông báo: trong 6 tháng đầu năm nay (kết thúc vào ngày 30 tháng 6), Tập đoàn ​​sẽ đạt khoản lợi nhuận sau thuế ước tính […]