Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Tsit Wing International tăng 20,1% so với năm 2018 Thông cáo báo chí

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Tsit Wing International tăng 20,1% so với năm 2018

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngày 5 tháng 3 năm 2020 – Tsit Wing International Holdings Limited, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp trà đen và cà phê tích hợp theo hình thức doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B: Business-to -Business) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 (kết thúc ngày […]