Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và bằng 102,8% kế hoạch Thông cáo báo chí

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 5.818 tỷ đồng, tăng 15,9% so với năm 2019 và bằng 102,8% kế hoạch

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM – Media OutReach – Ngày 23 tháng 4 vừa qua, Đại hội đồng cổ đông thường niên của Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (có mã chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HoSE) là HDB) đã được tổ chức. […]