Năm 2019, lợi nhuận thuần của ESR Cayman Limited đạt gần 245,2 triệu USD, tăng 20,8% so với năm 2018 Thông cáo báo chí

Năm 2019, lợi nhuận thuần của ESR Cayman Limited đạt gần 245,2 triệu USD, tăng 20,8% so với năm 2018

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC – Media OutReach – ESR Cayman Limited (ESR – có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 1821), nền tảng bất động sản logistics tập trung lớn nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương vừa công bố kết quả kinh doanh của năm […]
Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Tsit Wing International tăng 20,1% so với năm 2018 Thông cáo báo chí

Trong năm 2019, lợi nhuận trước thuế của Tsit Wing International tăng 20,1% so với năm 2018

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngày 5 tháng 3 năm 2020 – Tsit Wing International Holdings Limited, doanh nghiệp chuyên cung cấp giải pháp trà đen và cà phê tích hợp theo hình thức doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B: Business-to -Business) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2019 (kết thúc ngày […]