Khảo sát của Microsoft: Lừa đảo hỗ trợ công nghệ vẫn là mối đe dọa trên toàn cầu và ở châu Á -Thái Bình Dương Thông cáo báo chí

Khảo sát của Microsoft: Lừa đảo hỗ trợ công nghệ vẫn là mối đe dọa trên toàn cầu và ở châu Á -Thái Bình Dương

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 22 tháng 7 năm 2021 – Microsoft vừa công bố các phát hiện mới nhất trong 2021 Global Tech Support Scam Research report (tạm dịch: Báo cáo Nghiên cứu lừa đảo hỗ trợ công nghệ toàn cầu năm 2021) xem xét các trò lừa đảo (scam) hỗ trợ công nghệ và […]