Thời báo Washington: Ai đang thắng ở Afghanistan? Châu Á-TBD

Thời báo Washington: Ai đang thắng ở Afghanistan?

Trong năm qua, mặc dù Mỹ triển khai thêm 30.000 quân tại Afghanistan, nhưng con số thương vong của lính Mỹ và đồng minh vẫn tiếp tục tăng mạnh và có xu hướng tăng tiếp trong thời gian tới.

Tuy nhiên, so với một năm trước đây, lực lượng Mỹ và đồng minh cũng đã đạt được bước tiến đáng kể trong việc đẩy lùi lực lượng Taliban về các cứ điểm, đặc biệt ở hai tỉnh Helmand và Kandahar, nơi được coi là sào huyệt và trung tâm kiểm soát ma túy của Taliban