Thiếu những kỹ năng về dữ liệu sẽ cản trở cơ hội thăng tiến của lao động ở Singapore Thông cáo báo chí

Thiếu những kỹ năng về dữ liệu sẽ cản trở cơ hội thăng tiến của lao động ở Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Theo báo cáo Các kỹ năng dữ liệu năm 2020 (Data Skills report 2020) vừa được NTUC LearningHub công bố, lỗ hổng thiếu hụt về kỹ năng dữ liệu đang cản trở năng suất của 93% người sử dụng lao động ở Singapore. Báo cáo đã thu thập và phản ánh những thông […]
Báo cáo các kỹ năng dữ liệu năm 2020 của NTUC LearningHub phản ánh những nội dung gì? Thông cáo báo chí

Báo cáo các kỹ năng dữ liệu năm 2020 của NTUC LearningHub phản ánh những nội dung gì?

SINGAPORE – Media OutReach – Theo báo cáo Các kỹ năng dữ liệu năm 2020 (Data Skills report 2020) vừa được NTUC LearningHub công bố, lỗ hổng thiếu hụt về kỹ năng dữ liệu đang cản trở năng suất của 93% người sử dụng lao động ở Singapore. Báo cáo đã thu thập và phản ánh những thông […]
IBM phối hợp với NTUC LearningHub cung cấp các khóa học miễn phí online về công nghệ Thông cáo báo chí

IBM phối hợp với NTUC LearningHub cung cấp các khóa học miễn phí online về công nghệ

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 16 tháng 6 năm 2020 -Tập đoàn công nghệ khổng lồ IBM và NTUC LearningHub (NTUC LHUB), doanh nghiệp cung cấp dịch vụ giáo dục và đào tạo liên tục hàng đầu của Singapore vừa tuyên bố hợp tác để thu hẹp khoảng cách thiếu hụt về kỹ năng công nghệ […]
NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19 Thông cáo báo chí

NTUC LearningHub: Các kỹ năng thích ứng là tối quan trọng với doanh nghiệp khi xảy ra COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Trong thời kỳ xảy ra đại dịch COVID-19, các kỹ năng thích ứng được chủ lao động ở Singapore đánh giá là quan trọng nhất, đứng đầu danh sách các năng lực mà lực lượng lao động cần có để sống sót sau tác động […]