Hội nghị kinh doanh ngân hàng liên kết bảo hiểm Kinh tế

Hội nghị kinh doanh ngân hàng liên kết bảo hiểm

Gần 200 nhà hoạt động ngân hàng, bảo hiểm chuyên nghiệp đã tham gia Hội nghị quốc tế đầu tiên tại Việt Nam về kinh doanh ngân hàng liên kết bảo hiểm (bancassurance) được tổ chức ngày 12/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh.