Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) chính thức thành lập Học viện PolyU về Nghiên cứu liên ngành (PAIR) Thông cáo báo chí

Đại học Bách khoa Hồng Kông (PolyU) chính thức thành lập Học viện PolyU về Nghiên cứu liên ngành (PAIR)

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Đại học Bách khoa Hồng Kông (The Hong Kong Polytechnic University – PolyU) đã có quyết định thành lập Học viện PolyU về Nghiên cứu liên ngành (PolyU Academy for Interdisciplinary Research – PAIR) – nền tảng nghiên cứu lớn nhất của loại hình này ở Hồng […]