[Infographics] Tiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19 Y tế

InfographicTiêm liều bổ sung vaccine phòng COVID-19

Liều bổ sung vaccine COVID-19 được tiêm cho người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vaccine).