Tái cơ cấu để giảm rủi ro cho hai tập đoàn xây dựng Doanh nghiệp

Tái cơ cấu để giảm rủi ro cho hai tập đoàn xây dựng

Sau hơn hai năm thí điểm, Tập đoàn Sông Đà và Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị (HUD) vẫn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế và không “mạnh” như kỳ vọng. Thậm chí, tỷ lệ nợ phải trả tính trên vốn chủ sở hữu của nhiều đơn vị trong của 2 Tập đoàn này vượt nhiều so với quy định, từ 3 lần đến... 35,18 lần (Lilama).

Cùng với việc Chính phủ cho phép dừng thí điểm hai tập đoàn kinh tế này, Bộ Xây dựng đã có phương án tái cơ cấu Sông Đà và HUD với mục tiêu từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế và giảm thiểu rủi ro.