WTO phán quyết về bất đồng thương mại Mỹ-Trung Kinh tế

WTO phán quyết về bất đồng thương mại Mỹ-Trung

Ủy ban giải quyết tranh chấp của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cuối tuần qua đã bác bỏ một phần đơn kiện của Trung Quốc về các biện pháp chống bán phá giá của Mỹ đối với ống thép, lốp và bao tải của Trung Quốc.

Mặc dù Ủy ban trên thừa nhận Bộ Thương mại Mỹ đã hành động một cách không nhất quán với các quy định của WTO trong năm yếu tố của vụ kiện, song bác bỏ ít nhất 12 điểm trong lập luận của Trung Quốc.