UK Holmes cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thị trường bất động sản của London vào giữa năm 2021 Thông cáo báo chí

UK Holmes cung cấp nhiều thông tin hữu ích về thị trường bất động sản của London vào giữa năm 2021

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 22 tháng 6 năm 2021 – Với việc Vương quốc Anh vẫn đang trải qua đại dịch COVID-19- cuộc khủng hoảng sức khỏe tồi tệ nhất trong một thế kỷ và sự suy thoái kinh tế lớn nhất trong 300 năm qua, khiến nhiều người kinh […]