Dịch vụ dầu khí: “Thắng” sân nhà cũng mướt mồ hôi! Kinh tế

Dịch vụ dầu khí: “Thắng” sân nhà cũng mướt mồ hôi!

Mặc dù chiếm 50% tỷ trọng nhưng một doanh nghiệp tầm cỡ nhất của Việt Nam cũng chỉ kiếm được 195/690 triệu USD; phần còn lại của “chiếc bánh” dịch vụ khoan dầu khí năm 2010 đã “rơi” vào túi các nhà thầu nước ngoài.

Thực tế này cho thấy môi trường cạnh tranh đã rất khốc liệt, ngay cả khi “cánh cửa” WTO với thị trường dịch vụ vẫn còn mở hẹp!