Đừng để tư vấn thiết kế chịu thiệt thòi trên sân nhà Kinh tế

Đừng để tư vấn thiết kế chịu thiệt thòi trên sân nhà

Bộ Xây dựng đang tính toán lại mức chi phí dành cho công tác tư vấn thiết kế theo hướng tăng từ 1,3-1,7 lần so với hiện tại.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng khẳng định điều này sẽ giải tỏa tâm lý cho người làm nghề, không để lực lượng tư vấn thiết kế thiệt thòi. Tuy nhiên, song hành là yêu cầu về chất lượng tư vấn sẽ phải đòi hỏi ở mức cao hơn.