Doanh nghiệp sẽ phải trích lợi nhuận đầu tư KHCN Khoa học

Doanh nghiệp sẽ phải trích lợi nhuận đầu tư KHCN

Bộ trưởng Nguyễn Quâncho rằng, nếu không bắt buộc doanh nghiệp đầu tư thì không bao giờ đủ tiền để phát triển khoa học công nghệ quốc gia. Bởi thế, sắp tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục đấu tranh khi Luật Thuế doanh nghiệp được sửa đổi để có điều khoản doanh nghiệp phải trích ít nhất 10% lợi nhuận trước thuế đầu tư cho khoa học công nghệ.

Cũng theo vị lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, tiền của doanh nghiệp đầu tư sẽ mang lại hiệu quả cao hơn nhiều bởi họ quan tâm đến kết quả đưa vào ứng dụng, sản xuất. Trong khi đó, đầu tư của Nhà nước kiểm soát từng đồng, nhưng kết quả nhiều khi không quan tâm. Mục tiêu ngành này đặt ra tới 2015 sẽ phải có 1,5% GDP đầu tư cho khoa học công nghệ (trong đó, nhà nước 0,5% và xã hội là 1%).