Xã hội

Mua bảo hiểm xe máy mà chưa yên tâm

Theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công an và Bộ Tài chính vừa ban hành về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bắt đầu từ giữa tháng 4/2009, việc xử phạt chủ xe cơ giới nếu không có giấy chứng nhận bảo hiểm sẽ được thực hiện.