Sẽ tiến hành không thu phí xăng dầu từ năm 2012 Chính trị

Sẽ tiến hành không thu phí xăng dầu từ năm 2012

Ngày 15/12, Văn phòng Chủ tịch nước đã họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Thuế bảo vệ môi trường; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và Nghị quyết số 55/2010/QH12 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Luật Thuế bảo vệ môi trường được ban hành có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2012, theo đó mặt hàng xăng dầu sẽ không bị thu phí.