"Nóng" chuyện chất lượng trường đại học mới lập Giáo dục

"Nóng" chuyện chất lượng trường đại học mới lập

Một số nội dung của việc sửa đổi Luật Giáo dục lần này đã làm “nóng” các vấn đề đang gây bức xúc trong dư luận, trong đó có chất lượng các trường đại học mới thành lập

Nhiều ý kiến đề xuất phải thay đổi quy trình thành lập trường đại học. Cũng có ý kiến đòi hỏi phải truy xét trách nhiệm những cá nhân, cơ quan thẩm định và tư vấn phê duyệt dự án thành lập trường.
Sửa đổi Luật Giáo dục cần nhắm vào vấn đề bức xúc Giáo dục

Sửa đổi Luật Giáo dục cần nhắm vào vấn đề bức xúc

Các thành viên Ủy ban cơ bản nhất trí về sự cần thiết và quan điểm sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục được nêu trong Tờ trình của Chính phủ.

Nhưng đa số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng việc sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục lần này chỉ nên tập trung vào những vấn đề thật sự bức xúc mà thực tiễn đòi hỏi.