Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Quý Tỵ Tài chính

Đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt trong dịp Tết Quý Tỵ

Theo ông Nguyễn Chí Thành, Cục trưởng Cục Phát hành Kho quỹ Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Trung ương đã tính toán các phương án tiền mặt trong dịp Tết Nguyên Đán 2013 và đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu tiền mặt của nền kinh tế, cung ứng các loại tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông, không phân biệt tiền cũ, tiền mới.

Do tập quán và thói quen sử dụng tiền mới để mừng tuổi trong dịp Tết Nguyên đán của người dân, NHNN cũng sẽ đưa ra một lượng tiền mới nhất định, phân bổ dựa trên cơ sở doanh số thu-chi tiền mặt của từng chi nhánh ngân hàng.