TT chuyển mạch thẻ: Có hay không sự độc quyền? Tài chính

TT chuyển mạch thẻ: Có hay không sự độc quyền?

Thông tin về việc sáp nhập giữa hai công ty Banknetvn và Smartlink thành Trung tâm chuyển mạch thẻ thống nhất khiến cho gần 50 triệu chủ thẻ khấp khởi mừng thầm vì sẽ được hưởng lợi từ cái "bắt tay" này.

Tuy nhiên, vẫn còn có những băn khoăn liệu có hay không việc tạo thế "độc quyền," khi có tới 90% thẻ và hệ thống thiết bị trên thị trường thuộc quyền quản lý và sở hữu của công ty này.