TRI-AD của Toyota thử nghiệm thành công bước đầu việc tạo ra bản đồ HD đường bộ phục vụ cho xe tự hành Thông cáo báo chí

TRI-AD của Toyota thử nghiệm thành công bước đầu việc tạo ra bản đồ HD đường bộ phục vụ cho xe tự hành

TOKYO, NHẬT BẢN – Media OutReach – Ngày 10 tháng 3 năm 2020 – Toyota Research Institute-Advanced Development, Inc. (“TRI-AD”), công ty phát triển phần mềm lái xe tự động của Toyota, đã hoàn thành thành công bằng chứng về các khái niệm (proof of concepts – PoC) thể hiện việc xây dựng bản đồ có độ phân […]