6 dự báo công nghệ đáng tin cậy nhất năm 2012 Công nghệ

6 dự báo công nghệ đáng tin cậy nhất năm 2012

Năm 2011 được coi là năm của các điện thoại thông minh Android, Pad 2 và điện toán đám mây. Vậy năm 2012 sẽ là thời của những sự kiện công nghệ nào?

Tạp chí La Tribune (Pháp) đưa ra sáu dự báo được coi là đáng tin cậy cho năm tới.