Giải thưởng Tang năm 2020 ghi nhận các đóng góp quan trọng về phát triển bền vững, khoa học y tế, luật pháp… Thông cáo báo chí

Giải thưởng Tang năm 2020 ghi nhận các đóng góp quan trọng về phát triển bền vững, khoa học y tế, luật pháp…

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 22 tháng 6 năm 2020 – Chủ đề của Giải thưởng Tang năm 2020 “vì một thế giới đức hạnh”, nhằm mục đích theo đuổi những điều tốt đẹp được đưa ra bởi những người đoạt giải mới nhất đã chứng minh cho chúng ta thấy, người giỏi […]
Tiến sỹ Jane Goodall được trao Giải thưởng Tang năm 2020 trong lĩnh vực phát triển bền vững Thông cáo báo chí

Tiến sỹ Jane Goodall được trao Giải thưởng Tang năm 2020 trong lĩnh vực phát triển bền vững

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Ngày 18 tháng 6 năm 2020 – Tiến sỹ Jane Goodall, DBE, người sáng lập Viện Jane Goodall, Sứ giả Hòa bình của Liên Hợp Quốc và là một trong những nhà linh trưởng học (primatologist) có ảnh hưởng nhất hiện nay, vừa được công bố giành được Giải […]