Xã hội

Yêu cầu kỷ luật cán bộ khiến thí sinh làm sai đề

Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu Sở Giáo dục Đào tạo Hải phòng kiểm điểm nghiêm túc và xử lý kỷ luật thích đáng tất cả những cán bộ coi thi hướng dẫn thí sinh làm sai đề thi tốt nghiệp (phần riêng) môn Vật lý chiều 3/6 theo đúng Quy chế thi và Luật cán bộ công chức.
Xã hội

8 đối tượng được dự thi phổ thông trung học năm 2009

Dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học, cao đẳng năm 2009 sẽ gồm có 8 đối tượng, trong đó, học lớp 12 trung học phổ thông có năm đối tượng và thí sinh tự do ba đối tượng. Cụ thể, học sinh giáo dục trung học phổ thông gồm bốn nhóm đối tượng và học viên Giáo dục thường xuyên học theo chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.